Bồ Đề Chân Như Tự tọa lạc ở khu quận nhỏ gọi Nong Hin, tỉnh miền đông bắc Thái, Loei. Bậc Đạo Sư ở chùa này là Đại Đức Phosri-Suriya Khemarato (được biết đến như Ngài “Luang Por” Người thuyết chân pháp hằng ngày về sự thật cao thượng.

Pháp hình ảnh


Click here to see all available videos.

Pháp viết

Bản dịch về Phản ánh của Luang Por Phosri-Suriya Khemarato.

(Nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ những giáo lý sẵn có.)

Tại khách sạn  Surya , Dharamsala, Ấn Độ

Mở rộng  ra ngoài  thêm nữa từ sự thân thuộc, cái nhìn, cái thấy, cái biết, tâm thân thuộc. 

Sự thân thuộc nó  lấp đầy  mọi thứ   thành phạm vi giới hạn, những khung giới hạn. 

Hãy ra ngoài  sự thân thuộc.

BAN PHƯỚC BẰNG ANUPAP (PHẦN 1)

Thoát ra từ  các trạng thái hoặc điều kiện của tâm, cảm xúc, tướng và vô tướng hoặc bất cứ điều gì.

Đừng phí thời gian theo ý nghĩ. Đừng lãng phí thời gian nhìn vào các điều kiện của tâm, sáng ra, làm sạch ngay, các con.  

Làm sạch những thói quen, sự quen thuộc, hoặc nếu có một tâm thức khác đang chồng lên tâm.

AHOSI

…chúng con xin được tha thứ cho tất cả mọi điều không phù hợp trong tất cả các  kiếp sống đối với tất cả mối liên hệ bằng sử dụng  nghiệp thói quen, sử dụng tập khí tính cách đối với các bậc Đại Ân, đã không sử dụng sự trống không cùng với trống không, Niết bàn cùng với niết bàn,…

Thông tin gần nhất

Những chuyến ban phước

Bỏ đi thói quen thuộc

Lời Pháp của Luangpo Phorsi Surya Khemarato – Khách sạn Surya – Dharamsala – Ấn Độ – 20/10/2017

Truy cập vào Chùa

Thông tin tổng quát

Vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn đang nghĩ đến thăm đền để chúng tôi có thể sắp xếp chỗ ở phù hợp cho bạn.

Cuộc sống tại Chùa

Ngôi chùa này không dạy hay hỗ trợ thực hành thiền, và ngày không phải là cấu trúc vượt ra ngoài buổi sáng và buổi tối phản ánh về chân lý cao được đưa ra bởi Luang Por Phosri-Suriya Khemarato.

Hướng dẫn cách đi

Tại đây bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết để làm thế nào để lên đền thờ bằng xe buýt, máy bay hoặc xe hơi.

  Temple Location

  Liên lạc với chúng tôi