Pháp âm thanh

Chân Pháp

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các bản dịch âm thanh mới nhất phản ảnh được dạy bởi Luang Por Phosri-Suriya Khemarato.

Google Drive:

iTunes:

This post is also available in: thไทย (Thai) enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese)